Tjänster

Ett av CEWAB's starka kort är bokning av avancerade säljmöten. Dessa tjänster bedrivs vanligen i projektform. Ett bokningsprojekt kan se ut som

 

  1. Vår kund vill öka fokuseringen mot en viss marknad eller bransch. Det kan även vara frågan om att lansera en ny lösning (produkt, tjänst). I samband därmed vill kunden få ut sina säljare mer på fältet och göra fler nybesök på hög nivå.
  2. Kunden och CEWAB kommer överens om ett koncept, inkl målgrupp (företag, person etc) budskap etc.
  3. CEWAB söker fram lämpliga företag och nyckelpersoner i företagsledningen. Kontaktuppgifter (telefon, mobil, mailadress) tas fram.
  4. Denna "ringlista" godkänns av kunden.
  5. CEWAB's projektdeltagare kontaktar personerna på ringlistan. De för fram sitt budskap, kvalificerar företagets behov av kundens lösning och om det verkar lämpligt säljer han in mötet. Mötet bokas direkt i säljaren kalender och informationen matas in i CRM-system av CEWAB.
  6. Vår erfarenhet visar att en insats av CEWAB fördubblar antalet nybesök. 3 av 4 besök som CEWAB bokar leder till fortsatta aktiviteter.
  7. Normal projekttid är 2 - 4 månader.
  8. Samtliga kunder har hittills kommit tillbaka med fler uppdrag efter det första.

Utöver mötesbokning arbetar CEWAB med varierande uppdrag inom marknadsföring och försäljning

Folkparksvägen 160

SE-126 39 Hägersten

Ring:

+46 834 85 80

C.Ewerlöf AB * Org nr 556457-4803